VarukorgTotalt:0,00 kr

Integritet och Säkerhet

Integritet & Säkerhet


www.jackblack.se arbetar strikt under Personuppgiftslagen (PuL),SFS1998:204. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos jackblack.se såbekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss, eller som vi får del av när du anmäler dig för köp, eller besöker vår hemsida, kommer att behandlas av jackblack.se i egenskap av personuppgiftsansvarig.


Vi värnar om och respekterar din integritet och garanterar att all personlig information du sänder över för att handla av oss behandlas med största sekretess. Informationen kommer att användas i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, utföra kreditkontroll, samt i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.